Dashboard
V týmu EXPEDITION X
Kurz záchrany tonoucího z tekoucích vod
Pod křídly společnosti PACKRAFTING.NZ si můžeš skvěle vyzkoušet nejen packrafting. Tým Expedition X pořádá několikrát do roka také speciální výcvikový kurz plavání a záchrany tonoucího z divoké vody. Kajakář tak dostává velmi užitečné znalosti a návyk jak sám pro sebe, tak i pro ostatní v případě neočekávaných situací.